DT / Danseteater

På DT forenes metoder og træningsformer fra dans, teater og performance for at uddanne scenekunstnere, der kan orientere sig og arbejde indenfor et moderne og komplekst teaterlandskab.


Vi lægger vægt på at udfordre konventionerne for hvad scenekunsten er og skal være. Derfor mener vi det er nødvendigt, at vi samtidigt hylder og arbejder med de klassiske elementer fra dansen, teatret og performancekunsten. Så på DT arbejder vi med en vekselvirkning mellem traditionel faglighed på den ene side og undersøgelsen og eksperimentet på den anden side. Dette kræver en udpræget grad af selvstændighed og engagement hos de elever vi optager.

Vi er et lærerteam, der til dagligt selv arbejder i det professionelle scenekunstmiljø i Danmark som skabende og udøvende kunstnere, undervisere og konsulenter.
Mads Hammer og Poul Helmer Laursen er hovedlærere på kurset.


Mads og Poul har igennem små tyve år et pædagogisk og kunstnerisk samarbejde med fokus på mødet mellem dans, teater og performance, og de har således skabt og udviklet DT/danseteater kurset.
Mads og Poul står for planlægning af kursusforløb, elevoptag, hovedundervisning i dans og teater, ansættelse af gæstelærere, instruktion på slutforestillinger samt samarbejde med de øvrige linjer på Akademiet.

Udover hovedlærerne er der tilknyttet en række gæstelærere med forskellig faglig baggrund. Hvert kursusforløb har sin sammensætning af gæstelærere og tilrettelægges med udgangspunkt i de faglige udfordringer, vi skønner de enkelte hold, har brug for.
Alle hold vil dog møde gæstelærere med baggrund i dans og teater.

Læs mere om lærerne og gæstelærerne her

På DT kan du sammensætte et kursusforløb på et år (40 uger), men det er også muligt at tage et enkelt semester (forår 18 uger/efterår 22 uger)
Hvert semester er bygget op med et basisforløb, et procesforløb og et forestillingsforløb. Forløbene er ikke skarpt adskilt, men lapper ind over hinanden.

Undervisningen er alle hverdage 9.00-15.00

BASIS FORLØBET
Varer ca 6-7 uger, er et intensivt træningsforløb, hvor undervisningen har fokus på:
Fysisk grundtræning, danseteknik, skuespiltræning og improvisation.I dette forløb lægges vægten på de grundlæggende teknikker inden for skuespil, dans og bevægelse, og mødet mellem de forskellige sceniske udtryksformer. 
Undervisningen tager sit udgangspunkt i gruppens og den enkelte elevs baggrund og mål, og foregår på gruppeplan, to og to og individuelt.


Undervisningen omfatter:

 Styrketræning og udholdenhed, danseteknik, yoga, boksning, karakterarbejde, tekstarbejde (herunder egne tekster), skuespilteknik (Stanislavskij, Lee Strasberg, Meisner), instruktionsteknik, teaterimprovisation, fysisk improvisation, kontaktimprovisation (par arbejde), forståelse for rytme og timing i bevægelse og replik, sansetræning, meditation, massage og afspænding.


De fleste morgener på Basis-forløbet starter med løb, yoga, styrketræning eller cirkeltræning. Senere I kursusforløbet forventes det, at eleverne selv vedligeholder form og styrke, da projekter og gæstelærere vil fylde mere.
Vi ser relevante forestillinger, kunstudstillinger og film ude i byen, samt forskellige danse- og teater film.

PROCES FORLØBET
Varer ca. 6-8 uger
Der er stadig elementer fra basis-forløbet som en del af den daglige træning.
Men derudover arbejdes der med mindre forløb og projekter.
Det kan være:
Soloarbejde/monologer
Duetter/dialoger
Site specific (projekt ude I byen)
Film/video projekt
Kompositioner/koreografi
Instruktionsteknik
Karakterarbejde

Projekterne kan afsluttes med arbejdsdemonstrationer/visninger for de øvrige elever på Akademiet.

Herudover vil der være forskellige gæstelærere samt mindre samarbejder med linjerne Scenekunst og Musik+


Undervejs i forløbet vil der være individuelle samtaler med hovedlærerne, som har fokus på den enkelte elevs udvikling, mål og fremtidsvisioner. Herudover holder vi trivlselsmøder, et åbent forum med gruppen, som kan indeholde alt fra diskussioner om faglige problematikker til elevernes egne udfordringer i undervisningen.
I løbet af forårssemestret (januar - juni) tager vi på en 5 dages studietur, hvor vi ser en masse scenekunst, træner og samler inspiration til den kommende forestillingsproces.

Sidst har vi været i Warszawa, Amsterdam og Berlin.

FORESTILLINGS FORLØBET
Varer ca. 6-7 uger.
Som afslutning på hvert semester opsætter vi en forestilling.
Vi arbejder ud fra ideen om performeren som medskaber til det sceniske materiale – hvor han/hun får større andel og ejerskab i det sceniske udtryk, og derved mulighed for at skabe mere personlig og vedkommende scenekunst.De to hovedlærere danner som udgangspunkt rammerne for projektet, og er instruktører på forestillingen. Men hver forestilling har sit udgangspunkt i gruppen og kursusforløbet og udmunder derfor sit eget unikke resultat.

Forløbet bliver intenst og krævende.

Vi arbejder målrettet med alle aspekter i en forestillingsproces: 
Ide, tematik, improvisation, karakterarbejde, monologer, dialoger, fysiske kompositioner, instruktion, musik, kostumer, lys, sceniske virkemidler og PR.Vi spiller forestillingen på et spillested i København.

Semestre 2017 - 18:
14. august til 22. december 2017 
15. januar til 22. juni 2018