DEN FYSISKE SKUESPILLER
Skuespil med udgangspunkt I det fysiske teater

Gennem forskellige former for skuespilteknik , fysisk træning, stemme, og improvisation, vil eleverne udvikle deres personlige stil og arbejde mod et troværdigt selvstændigt scenisk udtryk.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes individuelle kunstneriske personlighed og udtryksform. Eleven lærer at arbejde både selvstændigt og kollektivt med det sceniske udtryk, og undervisningen veksler mellem gruppeundervisning, individuel undervisning, vejledning og instruktion.
...

Lykke Meyer Jakobsen.

Kursusleder på Scenekunst.
Har siden 1994 tilrettelagt og udviklet undervisningen på Scenekunstkurset.
Uddannet i fysisk teater mm.
Underviser på Århus Skuespillerskole
Scenekunst@akademiet.org