Tilmelding

For at søge optagelse på Akademiet skal du:

 1. Deltage i en introworkshop/intromøde. Deltagelse er gratis! Deltagelse er ikke bindende. Læs mere om de enkelte intromøder/workshops her: workshops
 2. Tilmeld dig ved at klikke på en dato i menuen ude til højre >>
  (hvis du er på en mobil er det ovenfor)
 3. Hvis der ikke er nogen datoer opslået, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og få direkte adgang, når datoerne kommer på hjemmesiden. Tilmelding til nyhedsbrevet sker på forsiden.
 4. På introen udfylder du et tilmeldingsskema
 5. Hvis du bliver optaget, modtager du 8-10 dage efter introen et optagelsesbrev med frister for betaling af depositum på 1500 kr. (den fulde kursus pris er 9.500 kr.)
 6. Restbeløbet på 8000 kr. kan evt. betales i rater. Kontakt kontoret
 7. Da introworkshops på det enkelte hold er placeret så tæt på hinanden, er det ligegyldigt hvilken dag man møder op, da ansøgerfeltet vil blive behandlet samlet.
 8. Hvis et hold er overtegnet, kan du blive skrevet på en venteliste. Ventelisten er aktiv indtil 3 uger fra kursusstart
 9. Semestre 2017: 14. august til 22. december 2017 og 15. januar til 22. juni 2018

Faktabox

Akademiet ligger i Københavns Kommune, som har godkendt skolens drift og yder taxametertilskud til borgere i Københavns Kommune - udover deltagernes egenbetaling.

Vi optager fortrinsvis kursister, der bor i Københavns Kommune. Kursusgebyret vil stige væsentligt, hvis du bor i en anden kommune end København, så henvend dig til skolens kontor før tilmelding!

Ved framelding senere end to uger før kursusstart beholder skolen dit depositum.

Hvis du framelder dig efter kursets start, forbeholder vi os ret til at kræve den fulde deltagerbetaling.

Daghøjskole er voksenundervisning dvs. du skal være fyldt 18 år.

Hvis du modtager kontanthjælp eller dagpenge, så kontakt os. Du skal have tilladelse fra din sagsbehandler til at gå på skolen.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger.

Vi forbeholder os ret til at sammensætte holdene efter deltagernes niveau.

Du kan blive optaget ind til 3 uger efter kursusstart.