MUSIK+

Optagelse …

Sangskrivning & musikproduktion

UNDERVISNINGEN OMFATTER:

•    Projektarbejde
•    Tekstskrivning
•    Komposition
•    Musikproduktion
•    Undervisning i DAW (LOGIC Pro X)
•    Inspiration
•    Fremlæggelser
•    Kritisk lytning
•    Feedback
•    Kunstnerisk udviklingsarbejde
•    Lydteknik
•    Synthesizer/synthese
•    Musikteori
•    Rytmik
•    Evaluering
•    Koncert
•    Studietur( i forårssemesteret)
 

KURSUSFORLØB:
Musik+ er opbygget i tre overordnede moduler:
Vi arbejder alle hverdage fra 9-15
1. Opgaveforløb med fokus på co-write samarbejde, sangskrivning, komposition og musikproduktion
2. Selvstændigt projekt
3. Koncert/præsentation


OPGAVEFORLØB:
I opgaveforløbet er undervisningen baseret på en række forskellige projektopgaver. Co-writes hvor der arbejdes med sangskrivning, tekstskrivning, musikproduktion, kunstnerisk udryk og computerprogrammet LOGIC pro X.
I fastsatte rammer får eleverne i fællesskab tid til at undersøge og afprøve forskellige redskaber og metoder til frembringelsen af musik og ord.

Der arbejdes med at skabe en bevidsthed om de musikalske virkemidler, hvordan de i den enkelte sang/produktion kan bruges optimalt ifht. at skabe et troværdigt udtryk.

Der arbejdes med at opbygge en erfaring og udvikle evnen til at balancere mellem kritik og kreativitet. Eleverne lærer at tilrettelægge et kreativt arbejdsforløb, hvor der er bevidsthed om, hvornår det er tid til at være åben, kreativ, legende og hvornår det er tid til konstruktivt at tage stilling, sortere og tage beslutninger - at være kritisk.
Projektopgaverne har en varighed på 30 min til en uge og bliver designet af vores gæstelærere og/eller hovedlærer Albert Raft.

I løbet af en opgave, vil eleverne arbejde med den musik de skaber fra forskellige vinkler; eksempelvis inkorporere teori, hørelære, genrekendskab og arrangement med fokus på elementer som klang, roller og instrumentering.

Alle projektopgaver afsluttes med en fremlæggelse/fælles præsentation.
 

SELVSTÆNDIG PROJEKT:
Et længere forløb, hvor eleven får tid til at fordybe sig i et selvvalgt projekt. Eleven sætter rammen og formulerer indhold, metode, mål og produkt.
Det selvstændige projekt afsluttes med en længere fremlæggelse/præsentation.
 

KONCERT/PRÆSENTATION:
Hvert semester afsluttes med at forberede, øve og arrangere en lille koncertrække med fokus på liveproduktion, instrumentering, klang og et samlet udtryk.

 

Semester

2021

18. januar til 25. juni

2021

16. august til 22. december

Albert Raft


Albert Raft (f. 1976) Ansat på Akademiet siden januar 2003.
Har siden 2009 tilrettelagt og udviklet undervisningen på MUSIK+
Diplomuddannet saxofonist fra Rytmisk Musikkonservatorium 2004.
Multiinstrumentalist og komponist.
Spiller/ har skrevet musik til/udgivet med bl.a. The Liberty Balance, Tue West, Babulja, Emil de Waal + Elguitar og Saxofon mfl.
Underviser også på Rytmisk Musikkonservatorium