Trio kurset

Optagelse …

TRIO 2020
3x 3 uger , Du kan melde dig på 3,6 eller 9 uger…
 

Rammen for TRIO 2020 er tværkunstnerisk undervisning inden for scenekunsten med afsæt i mesterlære-princippet.
Underforstået : en nutidig fortolkning af ideen om mesterlære.
Underviserne er valgt ud fra deres personlige pædagogiske og kunstneriske profiler og deres vidt forskellige tilgange til , hvordan en faglig læringsproces praktiseres i et samspil mellem underviseren og de studerende.

TRIO 1 (uge 38 – 39 - 40) 14.september – 2.oktober 2020

Poul Laursen
Jan Vesala
Thomas Bentin

Underviserne på trio1 2020

Poul Laursen, performer og iscenesætter - Underviser på akademiet for musik , dans og teater
Gert Pedersen , Musiker

På trio 1 skal vi arbejde med improvisation.
Vi skal undersøge vidt forskelligartede tilgange til det kreative arbejde.
Herunder improvisatoriske elementer i opvarmning, grundtræning og det performative arbejde.
Vi arbejder med live musik.


Jan Vesala , Artist

I want to share my practices on artistic creation. My inspiration comes from different sources through my career, as Pina Bausch, Vipassana meditation and the mix of theatre and dance.
The main focus will be on improvisation and partnering work. Investigating listening; to oneself and others. Stepping into fictive worlds with specific physiological and psychological rules.
My intention is to show possible ways into a liberated state of artistic freedom.

Thomas Bentin,  Performer og iscenesætter

Min ambition for ugen er at skabe en koreografi/scene som kan involvere alle mulige sceniske udtryksmidler (fysik, dans, tekst, sang, objekter).
Udfra konkrete opgaver vil vi skabe korte elementer af scenisk materiale i solo, duo og grupper og arbejdet vil således udfordre eleverne kreativt.
Vi komponerer alle elementerne så de overlapper og blander sig i ét flow, ud fra principper om musikalitet, dynamik og timing så der ligeledes kommer fokus på hukommelse, præcision og udførelse. Nøgle ord er intuitiv reaktion, hurtige beslutninger og go for it!

 


 

 

 

 

Semester

 

Trio udbydes ikke i forårssemestret

2020

14. september til 23. oktober

Poul Laursen

Poul Laursen- kursusleder på TRIO, Danser/ koreograf/

Underviser på trio 1, 2 og 3

Underviser på DT-Danseteater på AKADEMIET for musik, dans og teater.