Om Akademiet

Akademiet er en daghøjskole i København. Vi tilbyder undervisning i musik, dans og teater. Intensive kurser med dagundervisning - 30 timer om ugen.Akademiet er en daghøjskole i København som har tegnet driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Vi tilbyder undervisning i musik, dans og teater. Intensive kurser med dagundervisning - 30 timer om ugen, men også kortere kurser.

Akademiet har haft adresse på ØNørrebro siden 2018. Akademiets historie er lang skolen udspringer fra Den Rytmiske Daghøjskole/DRD, Nøddeknækkeren og Teater Tango.

Akademiet samarbejder med de andre kreative daghøjskoler i København.

Hvert år bliver mange elever fra Akademiet optaget på danske og udenlandske videregående danse /teaterskoler og konservatorier. Desuden indgår Akademiets elever på mange måder som iværksættere i Københavns kulturelle vækstlag, de arrangerer festivaler, udstillinger, laver teatergrupper og små virksomheder, spiller koncert­er m.m. På Akademiet etablerer eleverne netværk som fastholdes og udvikles via samarbejds­projekter mv.