Om Akademiet

Akademiet er en daghøjskole på Nørrebro og vi tilbyder undervisning i musik, dans og teater. Undervisningen består af intensive kurser med dagundervisning i 30 timer om ugen.

Akademiet er en daghøjskole på Nørrebro som har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Hvert år bliver flere elever fra Akademiet optaget på danske og udenlandske videregående danse /teaterskoler og konservatorier. Desuden indgår Akademiets elever på mange måder som iværksættere i Københavns kulturelle vækstlag, de arrangerer festivaler, udstillinger, laver teatergrupper og små virksomheder, spiller koncert­er m.m.

På Akademiet etablerer eleverne netværk som fastholdes og udvikles via samarbejds­projekter mv.