Ansøgning/FAQ

På grund af myndighedernes restriktioner i forhold til situationen med Corona/Covid-19 epidemien har vi ændret optagelsesproceduren for efteråret 2020 på Akademiet.

Det er for at kunne følge de krav om sikkerhed, som er pålagt os af myndighederne, og dermed alles sikkerhed.

For at undgå at samles i store forsamlinger har vi valgt at optagelsen i første omgang sker ved hjælp af en ansøgning. Du kan læse om optagelsen på det enkelte hold herunder.

Vi opfordrer dig til at læse grundigt om holdet på hjemmesiden, hvor du kan læse mere om det faglige indhold og lærerne.

Du finder tilmeldingsskemaet til højre på denne side.

Efter ansøgningen vil du modtage en besked, om du er kommet videre til samtale. Læs mere her i FAQ om det enkelte holds ansøgningsfrister, dato for svar mv.

For at søge optagelse på Akademiet skal du deltage i en optagelsesworkshop . Deltagelse er gratis! Deltagelse er ikke bindende.
På TRIO og TUK kurserne er optagelse baseret på en ansøgning via spørgeskema, Se under  TRIO og TUK kurserne TUK.

På optagelsesworkshoppen udfylder du et tilmeldingsskema, hvis du er interesseret i at blive optaget. Hvis du bliver optaget, modtager du 8-10 dage efter introen et optagelsesbrev.
Hvis et hold er overtegnet, kan du blive skrevet på en venteliste. Ventelisten er aktiv indtil 3 uger fra kursusstart. Optagelse på venteliste forudsætter, at du har deltaget i en optagelsesworkshop.

Hvis der ikke er nogen dato for optagelsesworkshops op, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked når datoer og informationer kommer på hjemmesiden. Tilmelding til nyhedsbrevet finder du nederst på alle sider.

Et semester på Akademiet koster 12.000 kr*
Inden for 2 uger efter intromøde/workshop får du en mail, om du er optaget.  I brevet er en frist på 8 hverdage, hvorefter du skal betale et depositum på 1500 kr.
Restbeløbet på 10.500 kr. kan evt. betales i rater. Kontakt kontoret.

Ved framelding senere end to uger før kursusstart beholder skolen dit depositum. Hvis du framelder dig efter kursets start, forbeholder vi os ret til at kræve den fulde deltagerbetaling. Framelding skal ske skriftligt til skolens administration.

* Fortrinsvis optager vi kursister, der bor i Københavns Kommune. Kursusgebyret vil stige væsentligt, hvis du bor i en anden kommune end København, så henvend dig til skolens kontor før tilmelding!

Akademiet ligger i Københavns Kommune, som har godkendt skolens drift og yder taxametertilskud til borgere i Københavns Kommune - udover deltagernes egenbetaling.

Vi optager fortrinsvis kursister, der bor i Københavns Kommune. Kursusgebyret vil stige væsentligt, hvis du bor i en anden kommune end København, så henvend dig til skolens kontor før tilmelding!

Daghøjskole er voksenundervisning dvs. du skal være fyldt 18 år.

Hvis du modtager kontanthjælp eller dagpenge, så kontakt os. Du skal have tilladelse fra din sagsbehandler til at gå på skolen.

Undervisningen ligger mandag til fredag kl. 9.00 - 15.00. Der er mødepligt.
Det er muligt at arbejde på skolen til kl. 22.00 efter undervisningstiden og i weekender.

I forbindelse med projekter, forestillinger og koncerter ligger undervisningen også om aftenen og i weekenden.
Vi holder fri de almindelige danske helligdage samt påske og efterårsferie, men ikke vinterferie.

Fuldtidskurser

DT / Danseteater

 • Forårssemester
  • 18. januar til 25. juni 2021
 • Efterårssemester
  • 09. august til 17. december 2021

Musik+

 • Forårssemester
  • 18. januar til 25. juni 2021
 • Efterårssemester
  • 09. august til 17. december 2021

Scenekunst

 • Forårssemester
  • 18. januar til 25. juni 2021
 • Efterårssemester
  • 09. august til 17. december 2021

Deltidskurser

Trio 1 2020

 • Forårssemester
  • Trio udbydes ikke i forårssemestret
 • Efterårssemester
  • 14. september til 23. oktober 2020
   Triokurset er endnu ikke planlagt for efterårssemestret 2020

Trio 2 2020

 • Forårssemester
  • Trio udbydes ikke i forårssemestret
 • Efterårssemester
  • 05. oktober til 23. oktober 2020
   Triokurset er endnu ikke planlagt for efterårssemestret 2020

Trio 3 2020

 • Forårssemester
  • Trio udbydes ikke i forårssemestret
 • Efterårssemester
  • 02. november til 20. november 2020
   Triokurset er endnu ikke planlagt for efterårssemestret 2020

TUK 2020

 • Forårssemester
  • 09. marts til 15. maj 2020
 • Efterårssemester
  • TI Ugers Kurset udbydes kun i foråret

Scenekunst er et 1-årigt undervisningsforløb og der optages elever igen til foråret 2021 med start august 2021. Tilmeld dig Akademiets nyhedsbrev, så du kan følge med i optagelsesprocedurerne og deadlines. 

 Udfyld tilmeldingsformularen, samt besvar kortfattet de stillede spørgsmål.

 • Upload et vellignende portræt foto
 • Upload en video på max. 1 minut med en optagelse af dig, der laver en bevægelsessekvens efter dit eget valg. Det kan være en dansekoreografi, en improvisation, fysiske handlinger, en karakter i bevægelse eller andet.

Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i beskrivelsen af DT Danseteater  her på hjemmesiden.

Der er  tilmeldingsfrist  mandag den  9. november  kl. 12.00.

Du får svar torsdag den 12. november,  hvorvidt du er gået videre til 2. del af optagelsesprøven.

Hvis du går videre i forløbet, vil du blive indkaldt til en personlig  samtale og en fysisk prøve med de to undervisere Mads Hammer og Poul Laursen.

Du vil få tildelt en prøvetid inden for følgende tidsrum: tirsdag den 17. november kl. 14 - 18 eller onsdag den 18. november kl. 14 - 18. Der  er afsat 30 minutter til prøven.

Fredag d. 20. november 2020 får du svar på, hvorvidt du er blevet optaget . 

For at blive optaget på MUSIK+ forår 2021, skal du senest fre. d. 20. november kl 12:00 udfylde og indsende en ansøgning.

Ansøgningen skal være vedhæftet:
•    En simpel videooptagelse (max 2min), hvor du solo fremfører en af dine egne sange/kompostioner - (eksempelvis synger og spiller klaver)
•    En lydfil i mp3 format. Musikken skal helt eller delvist være skrevet og/eller produceret af dig. Der er ikke noget krav om lydkvalitet. Det kan være alt fra en skitse optaget på telefonen til en allerede færdig udgivet produktion.
Vi anbefaler du sætter dig grundigt ind i beskrivelsen af MUSIK+ kurset her på hjemmesiden, før du udfylder din ansøgning.

På baggrund af udfyldt ansøgning og det indsendte materiale udvælges et antal ansøgere, der indkaldes til optagelsessamtale.

Ansøgere får senest 25. november besked, om de er gået videre til optagelsessamtaler, der finder sted i uge 49.  ( 30. november til  4. december i tidsrummet kl 15-19).

Samtalen tager ca. 25 minutter og vi skal bl.a.  tale om din motivation for at søge ind ligesom du vil blive introduceret for kursets indhold og form samt forventninger fra skolens side.

Optagelse på triokurserne sker løbende på baggrund af en ansøgning og evt en samtale.

Hvis du tilmelder dig flere kurser gælder ansøgningsfrist for det første kursus.
Man kan melde sig til et eller flere kurser. Rabat ved deltagelse i mere end et kursus.

Et kursus 2000,- 2 kurser 3800,- alle tre 5600,-*

* Hvis du ikke bor i Københavns Kommune er prisen på kurserne væsentligt højere- kontakt kontoret.

Perioder:
TRIO 1 (uge 38 – 39 - 40)  14.september – 2.oktober 2020 ( tilmeldings frist 4. september 2020)

TRIO 2 (uge 41 – 43 - 44)  5.oktober  - 23.oktober 2020 ( tilmeldings frist 25. september 2020)

TRIO 3 (uge 45 – 46 – 47)  2.november – 20.november 2020 ( tilmeldings frist  24. oktober 2020)

Har du faglige spørgsmål kan du skrive til Poul Helmer: poulhelmer@gmail.com

Har du spørgsmål om betaling, kommunal støtte mv.  kan du kontakte Akademiets Forstander Susanne Madsen

Mandag - fredag klokken 9.00 - 15.00
23 61 05 35 / susanne@akademiet.org

Optagelse på TUK sker på baggrund af en ansøgning, som du sender via optagelsessiden, hvis kurset er slået op.  
TUK udbydes kun om foråret og koster kr.  5800 for 10 ugers undervisning.

Vi har to gode sale, veludstyrerede musikfaciliteter, et hyggeligt fællesrum og en dejlig terrasse.

Akademiet tager på en fælles hyttetur i januar og august.

Foråret byder på en studierejse med dit hold. Vi har blandt andet været i Berlin, Barcelona, Porto, Prag, Amsterdam og Warszawa. Skolen giver et tilskud, men en del af turen er selvfinansieret. Nogle af holdene tager også på studieture i efteråret.

Optagelsesworkshops er i år ændret til online ansøgninger for at imødekomme myndighedernes opfordring til at undgå smittespredning af Covid-19.

Optagelsesworkshops for foråret 2021

Tilmelding til optagelsesworkshops for foråret 2021 (18. januar til 25.juni 2021) vil blive slået op i starten af september 2020.

Workshops/intromøder vil finde sted i november 2020.

Hvis du abonnerer på skolens nyhedsbrev kommer tilmeldingen som et direkte link i din mailbox.

Tilmeld dig nyhedsbrev her

MUSIK+

Optagelsesworkshop fyldt op
  Fredag, 20 november, 2020 - 12:00

DT / Danseteater

Optagelsesworkshop fyldt op
  Mandag, 9 november, 2020 - 12:00

Trio 3 kurset

Optagelsesworkshop fyldt op
  Ansøgningsfrist: Lørdag, 24 oktober, 2020 - 23:00

Trio 2 kurset

Optagelsesworkshop fyldt op
  Ansøgningsfrist: Fredag, 25 september, 2020 - 23:00

Trio 1 kurset

Optagelsesworkshop fyldt op
  Ansøgningsfrist: Fredag, 4 september, 2020 - 23:00

Scenekunst

Optagelsesworkshop fyldt op
  Torsdag, 7 maj, 2020 - 15:00