Ansøgning/FAQ

Du opfordres til at læse grundigt om kurserne på hjemmesiden. Her kan du læse mere om det faglige indhold og lærerne.

Du finder tilmeldingsskemaet til højre på denne side.

 

For at søge optagelse på Akademiet skal du deltage i en optagelsesworkshop . Deltagelse er gratis! Deltagelse er ikke bindende.
På TRIO og TUK kurserne er optagelse baseret på en ansøgning via spørgeskema, Se under  TRIO og TUK kurserne TUK.

På optagelsesworkshoppen udfylder du et tilmeldingsskema, hvis du er interesseret i at blive optaget. Hvis du bliver optaget, modtager du 8-10 dage efter introen et optagelsesbrev.
Hvis et hold er overtegnet, kan du blive skrevet på en venteliste. Ventelisten er aktiv indtil 3 uger fra kursusstart. Optagelse på venteliste forudsætter, at du har deltaget i en optagelsesworkshop.

Hvis der ikke er nogen dato for optagelsesworkshops op, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked når datoer og informationer kommer på hjemmesiden. Tilmelding til nyhedsbrevet finder du nederst på alle sider.

Et semester på Akademiet koster 12.000 kr.  


Senest 2 uger efter din deltagelse i et af kursernes optagelses-workshops modtager du en mail om, hvorvidt  du tilbydes en plads på kurset.  Her vil du også modtage yderligere information om kursusstart og deadlines i forbindelse med indbetaling af kursusprisen.

Der opkræves et depositum på kr. 1500. Restbeløbet på kr. 10.000 kan efter aftale med Akademiets Forstander betales i rater.  

Ved framelding senere end to uger før kursusstart beholder skolen dit depositum. Ønsker du at stoppe efter kursusstart, forbeholder vi os ret til at kræve den fulde deltagerbetaling. Framelding skal ske skriftligt til skolens administration på Susanne@akademiet.dk

OBS: Kursusprisen på kr. 12.000 for et semester gælder for kursister, der har bopæl i Københavns kommune og kursusgebyret stiger væsentligt, såfremt du bor i en anden kommune. Kontakt Akademiets administration, hvis du ønsker yderligere oplysinger. 

Akademiet har adresse på Stefansgade 9 på Nørrebro og optager fortrinsvis kursister, der bor i Københavns Kommune. Kursusgebyret stiger væsentligt, såfremt du bor i en anden kommune. Kontakt Akademiets administation for nærmere oplysninger. Kursusgebryret er kr. 12.000 for et semester.

Daghøjskole er voksenundervisning og det betyder, at du skal være fyldt 18 år for at kunne søge ind. 

Modtager du kontanthjælp eller dagpenge skal du have tilladelse fra din sagshandler for at kunne være en del af dagshøjskolen. 

Der undervises 30 timer ugentlig fra  mandag til fredag i tidsrummet fra  kl. 9 til 15. Der er mødepligt til undervisningen. 
Kursisterne har mulighed for at  benytte Akademiets  faciliteter efter undervisningsstid  og frem til kl. 22 om aftenen og i weekenderne. 

Alle kurserne har større projekter, forestillinger og koncerter og mange af disse afvikles i aftentimer og weekends. 
Ferie og fridage følger de almindelige danske helligdage og der er efterårsferie i uge 42, men ingen vinterferie. 

 

Fuldtidskurser

DT / Danseteater

 • Forårssemester
  • 18. januar til 25. juni 2021
 • Efterårssemester
  • 16. august til 22. december 2021

Musik+

 • Forårssemester
  • 18. januar til 25. juni 2021
 • Efterårssemester
  • 16. august til 24. december 2021

Scenekunst

 • Forårssemester
  • 18. januar til 25. juni 2021
 • Efterårssemester
  • 16. august til 22. december 2021

Deltidskurser

SUK 2021 Semester

 • Forårssemester
  • 06. september til 06. september 2021
 • Efterårssemester
  • 06. september til 15. oktober 2021
   SUK udbydes i efteråret

Trio 1

 • Forårssemester
  • Trio udbydes ikke i forårssemestret
 • Efterårssemester
  • 13. september til 01. oktober 2021
   Triokurset er endnu ikke planlagt for efterårssemestret 2020

Trio 2

 • Forårssemester
  • Trio udbydes ikke i forårssemestret
 • Efterårssemester
  • 04. oktober til 29. oktober 2021
   Triokurset er endnu ikke planlagt for efterårssemestret 2020

Trio 3

 • Forårssemester
  • Trio udbydes ikke i forårssemestret
 • Efterårssemester
  • 01. november til 19. november 2021
   Triokurset er endnu ikke planlagt for efterårssemestret 2020

Udfyld tilmeldningsformularen og besvar kortfattet de stillede spørgsmål. 

- Upload et nyt, vellignende foto af dig selv

- Upload en film på max. 2 minutter, der indholder 3 elementer (alle 3 opgaver skal være i samme film, så planlæg overgange mellem opgaverne. De enkelte opgaver skal optages i one-take og må ikke redigeres. Forsøg at holde det teknisk enkelt)

1: Sig dit navn og fortæl om en særlig oplevelse, du har haft (max. 30 sekunder)

2: Syng noget fra en dansk sang (vi lægger ikke vægt på, om du synger rent) Vær tæt på kameraet, så dit ansigt kan ses (max. 30 sekunder)

3: Fastlæg en fysisk scene/performance/komposition og optag den (max. 50 sekunder) Den fysiske scene skal minimum indeholde flg. elementer i vilkårlig rækkefølge: et spring, et kollaps, en rystelse, to frys, et sving. Tilføj og fortolk selv opgaven.

Planlæg alle detaljer som f.eks. sted, retning, tøj, lyd osv. Tag bevidste valg så intet er tilfældigt. Der må gerne være tale, men det er først og fremmest en fysisk/performativ opgave. Vi vil gerne se dig i bevægelse og se dig træffe nogle kunstneriske valg.

Der er ikke rigtige eller forkerte måder at løse opgaverne på. Vi vil gerne se dig arbejde, se dit personlige bud. Og vi forventer, at du gør dig umage, men vi forventer ingen perfekt e løsninger.

Du får svar onsdag den 19. maj om, hvorvidt du er gået videre til 2. del af optagelsesprøven. 

Hvis du går videre i forløbet, vil du blive indkaldt til 2. workshop og samtale, hvor du også møder kursusleder Lykke Meyer og gæstelærer Simon Bennebjerg.  2. workshop og samtale foregår i dagene fra den 24. - 26. maj 2021 i tidsrummet fra 9 - 16. Du får tildelt en tid til prøve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udfyld tilmeldingsformularen og besvar kortfattet de stillede spørgsmål.

Vi anbefaler, at du sætter dig grundigt ind i beskrivelsen af DT /Danseteater  her på hjemmesiden.

Der er  tilmeldingsfrist  Søndag den  14. November 2021 klokken 18:00

 

 

For at blive optaget på MUSIK+ i foråret 2022, skal du senest mandag den 22. november kl 15:00 udfylde og indsende en ansøgning.

Ansøgningen skal være vedhæftet:


•    En simpel videooptagelse (max 2 minutter), hvor du solo fremfører en af dine egne sange/kompostioner - (eksempelvis synger og spiller klaver)
•    En lydfil i mp3 format. Musikken skal helt eller delvist være skrevet og/eller produceret af dig. Der er ikke noget krav om lydkvalitet. Det kan være alt fra en skitse optaget på telefonen til en allerede færdig udgivet produktion.
Vi anbefaler du sætter dig grundigt ind i beskrivelsen af MUSIK+ kurset her på hjemmesiden, før du udfylder din ansøgning.

På baggrund af udfyldt ansøgning og det indsendte materiale udvælges et antal ansøgere, der indkaldes til optagelsessamtale.

Ansøgere får senest 26. november besked om, hvorvidt de er gået videre til optagelsessamtaler, der finder sted i uge 49.  (6. til 9. december i tidsrummet fra kl. 15-19)

Samtalen tager ca. 25 minutter og vi skal bl.a.  tale om din motivation for at søge ind på Akademiet ligesom du vil blive introduceret for kursets indhold og form samt forventninger fra skolens side.

 

Optagelse på TRIO-kurserne sker løbende på baggrund af en ansøgning og evt. en samtale.

Hvis du tilmelder dig flere kurser gælder ansøgningsfristen for det første kursus. Du kan tilmelde dig et eller flere kurser.  Hvis du vælger et kursusforløb på min. 3 uger er det muligt at tilvælge uger enkeltvis i de andre kursusforløb. 

Ønsker du at tilvælge enkelte kursusuger, udover et sammenhængende forløb på min. 3 uger, skal du i ansøgningen skrive, hvilke uger og undervisere det drejer sig om. 

Bemærk  venligst at deltagere, der tilmelder sig et sammenhængende forløb, vil blive tilgodeset først.
Tilmeld dig i god tid, idet der er et begrænset antal pladser.

Kursusprisen for TRIO:

1 kursusforløb (3 uger) kr. 2000

2 kursusforløb (6uger) kr. 3800

3 kursusforløb (9 uger) kr. 5600

Perioder og deadlines for TRIO :

TRIO 1 (uge 37 – 38 - 39)  13.september – 1.oktober 2021 ( tilmeldings frist 6. september 2021)

TRIO 2 (uge 40 – 41 - 43)  4.oktober  - 29.oktober 2021 ( tilmeldings frist 27. september 2021)

TRIO 3 (uge 44 – 45 – 46)  1.november – 19.november 2021 ( tilmeldings frist  25. oktober 2021)

Ansøgning sker ved at sende en motiveret ansøgning via tilmeldingslinket.

Har du faglige spørgsmål til kurserne, kontakt Poul Helmer: poulhelmer@gmail.com

Har du spørgsmål vedr. betaling kan du kontakte Akademiets Forstander Susanne Madsen på 
23 61 05 35  eller send en mail på: Susanne@akademiet.dk

 

 

Optagelse på SUK sker på baggrund af en ansøgning, som du sender via optagelsessiden, når kurset er slået op.  
 

Akademiet holder til i Stefansgade på Nørrebro, hvor undervisningen foregår i nyrenoverede og tidssvarende lokaler, der er udstyret  med faciliteter og udstyr, der understøtter undervisningen og som eleverne frit kan benytte sig af også efter undervisningens ophør.  

Ved kursusstart januar og august måned er der tradition for, at Akademiet tager på hyttetur for herigennem at øge elevernes kendskab til hinanden på tværs af kurserne og dermed  give et solidt afsæt til det faglige og  sociale fællesskab, der er et bærende element i hverdagen på Akademiet. 

Kursernes studierejser går til udlandet og byer som Berlin, Barcelona, Porto, Prag, Amsterdam og Warszawa har været besøgt. Akademiet giver et tilskud til studierejserne, men der må påregens egenbetaling.