Ansøgning/FAQ

Du opfordres til at læse grundigt om kurserne på hjemmesiden. Her kan du læse mere om det faglige indhold og lærerne.

Du finder tilmeldingsskemaet til højre på denne side.

 

Scenekunst, Danseteater og MUSIK+ er alle åbne for tilmelding til optagelsesworkshops og ansøgninger.

Du kan læse mere og tilmelde/ansøge på vores ny hjemmeside på www.akademiet.dk

 

 

Et semester på Akademiet koster 12.000 kr.  


Senest 2 uger efter din deltagelse i et af kursernes optagelses-workshops modtager du en mail om, hvorvidt  du tilbydes en plads på kurset.  Her vil du også modtage yderligere information om kursusstart og deadlines i forbindelse med indbetaling af kursusprisen.

Der opkræves et depositum på kr. 1500. Restbeløbet på kr. 10.500 kan efter aftale med Akademiets Forstander betales i rater.  

Ved framelding senere end to uger før kursusstart beholder skolen dit depositum. Ønsker du at stoppe efter kursusstart, forbeholder vi os ret til at kræve den fulde deltagerbetaling. Framelding skal ske skriftligt til skolens administration på Susanne@akademiet.dk

OBS: Kursusprisen på kr. 12.000 for et semester gælder for kursister, der har bopæl i Københavns kommune og kursusgebyret stiger væsentligt, såfremt du bor i en anden kommune. Kontakt Akademiets administration, hvis du ønsker yderligere oplysinger. 

Du kan læse meget mere om Akademiet på vores nye hjemmeside www.akademiet.dk

 

 

Der undervises 30 timer ugentlig fra  mandag til fredag i tidsrummet fra  kl. 9 til 15. Der er mødepligt til undervisningen. 
Kursisterne har mulighed for at  benytte Akademiets  faciliteter efter undervisningsstid  og frem til kl. 22 om aftenen og i weekenderne. 

Alle kurserne har større projekter, forestillinger og koncerter og mange af disse afvikles i aftentimer og weekends. 
Ferie og fridage følger de almindelige danske helligdage og der er efterårsferie i uge 42, men ingen vinterferie. 

 

Tjek vores nye hjemmeside på www.akademiet.dk

 

 

Det er muligt at tilmelde sig optagelsesworkshop til efterårssemestret 2022.

Tilmelding skal ske på www.akademiet.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldning til optagelsesworkshop for efterårssemestret 2022 skal ske på www.akademiet.dk

Deadline for tilmelding er den 15. maj 2022.

 

 

 

For at blive optaget på MUSIK+ i efteråret 2022 skal du senest den 16. maj 2022 sende din ansøgning.

www.akademiet.dk kan du læse mere om MUSIK + 

 

TRIO-kurserne er ikke åbne for tilmeldning. 

Tilmeld dig Akademiets Nyhedsmail på www.akademiet.dk så du får besked på, hvornår kurset åbner for tilmelding. 

 

 

Kurset er åben for tilmelding - og det skal ske på www.akademiet.dk


 

Læs meget mere om Akademiet på vores nye hjemmeside www.akademiet.dk