For at blive optaget på Scenekunst skal du deltage i en optagelsesworkshop

Optagelsesworkshoppen på Scenekunst består af fælles fysisk træning, teaterimprovisation og en selvstændig iscenesættelsesopgave. Derefter er der praktiske informationer, og mulighed for at stille spørgsmål.

Nogle deltagere vil derefter blive bedt om at blive til en uddybende samtale med Lykke M.V.J. Workshoppen varer max 2 timer i alt og der skal ikke forberedes noget. Mød op i god tid og medbring træningstøj.

 

For at søge optagelse på Akademiet skal du deltage i en optagelsesworkshop . Deltagelse er gratis! Deltagelse er ikke bindende.
På TRIO og TUK kurserne er optagelse baseret på en ansøgning via spørgeskema, Se under  TRIO og TUK kurserne TUK


På optagelsesworkshoppen udfylder du et tilmeldingsskema, hvis du er interesseret i at blive optaget. Hvis du bliver optaget, modtager du 8-10 dage efter introen et optagelsesbrev.
Hvis et hold er overtegnet, kan du blive skrevet på en venteliste. Ventelisten er aktiv indtil 3 uger fra kursusstart. Optagelse på venteliste forudsætter, at du har deltaget i en optagelsesworkshop.

Hvis der ikke er nogen dato for optagelsesworkshops op, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked når datoer og informationer kommer på hjemmesiden. Tilmelding til nyhedsbrevet finder du nederst på alle sider.

Et semester på Akademiet koster 12.000 kr*
Inden for 2 uger efter intromøde/workshop får du en mail, om du er optaget.  I brevet er en frist på 8 hverdage, hvorefter du skal betale et depositum på 1500 kr.
Restbeløbet på 10.500 kr. kan evt. betales i rater. Kontakt kontoret.

Ved framelding senere end to uger før kursusstart beholder skolen dit depositum. Hvis du framelder dig efter kursets start, forbeholder vi os ret til at kræve den fulde deltagerbetaling. Framelding skal ske skriftligt til skolens administration.

* Fortrinsvis optager vi kursister, der bor i Københavns Kommune. Kursusgebyret vil stige væsentligt, hvis du bor i en anden kommune end København, så henvend dig til skolens kontor før tilmelding!

Akademiet ligger i Københavns Kommune, som har godkendt skolens drift og yder taxametertilskud til borgere i Københavns Kommune - udover deltagernes egenbetaling.

Vi optager fortrinsvis kursister, der bor i Københavns Kommune. Kursusgebyret vil stige væsentligt, hvis du bor i en anden kommune end København, så henvend dig til skolens kontor før tilmelding!

Daghøjskole er voksenundervisning dvs. du skal være fyldt 18 år.

Hvis du modtager kontanthjælp eller dagpenge, så kontakt os. Du skal have tilladelse fra din sagsbehandler til at gå på skolen.

Undervisningen ligger mandag til fredag kl. 9.00 - 15.00. Der er mødepligt.
Det er muligt at arbejde på skolen til kl. 22.00 efter undervisningstiden og i weekender.

I forbindelse med projekter, forestillinger og koncerter ligger undervisningen også om aftenen og i weekenden.
Vi holder fri de almindelige danske helligdage samt påske og efterårsferie, men ikke vinterferie.

Fuldtidskurser

DT / Danseteater

 • Forårssemester
  • 13. januar til 19. juni 2020
 • Efterårssemester
  • 10. august til 18. december 2020

Musik+

 • Forårssemester
  • 13. januar til 19. juni 2020
 • Efterårssemester
  • 10. august til 18. december 2020

Scenekunst

 • Forårssemester
  • 13. januar til 19. juni 2020
 • Efterårssemester
  • 10. august til 18. december 2020

Deltidskurser

Trio 1

 • Forårssemester
  • Trio udbydes ikke i forårssemestret
 • Efterårssemester
  • Triokurset er endnu ikke planlagt for efterårssemestret 2020

Trio 2

 • Forårssemester
  • Trio udbydes ikke i forårssemestret
 • Efterårssemester
  • Triokurset er endnu ikke planlagt for efterårssemestret 2020

Trio 3

 • Forårssemester
  • Trio udbydes ikke i forårssemestret
 • Efterårssemester
  • Triokurset er endnu ikke planlagt for efterårssemestret 2020

TUK 2020

 • Forårssemester
  • 09. marts til 15. maj 2020
 • Efterårssemester
  • TI Ugers Kurset udbydes kun i foråret

Du skal deltage i en optagelsesworkshop for at starte på Akademiet.
På optagelsesworkshoppen fortæller lærerne om skolen, holdet og undervisningens indhold. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål om kurset.
Hvis der er flere på hinanden følgende optagelsesworkshop, skal du kun tilmelde dig på en af dem. Ansøgere på løbende optagelsesworkshops bliver behandlet samlet.

Vi forbeholder os ret til at sammensætte holdene efter deltagernes niveau, engagement, mm.

Læs mere om det enkelte holds optagelsesworkshop herunder.

For at blive optaget på Scenekunst skal du deltage i en optagelsesworkshop

Optagelsesworkshoppen på Scenekunst består af fælles fysisk træning, teaterimprovisation og en selvstændig iscenesættelsesopgave. Derefter er der praktiske informationer, og mulighed for at stille spørgsmål.

Nogle deltagere vil derefter blive bedt om at blive til en uddybende samtale med Lykke M.V.J. Workshoppen varer max 2 timer i alt og der skal ikke forberedes noget. Mød op i god tid og medbring træningstøj.

For at blive optaget på DT/Danseteater skal du deltage i en optagelsesworkshop

Optagelsesworkshoppen på DT/Danseteater består af en kort opvarmning, små fysiske opgaver herunder improvisationsarbejde, teaterimprovisation og en introduktion til kursets indhold og form samt lærernes forventninger.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og optagelsesworkshoppen afsluttes med en individuel samtale med hovedlærererne Mads Hammer og Poul Helmer.

Optagelsesworkshoppen varer 3 -5 timer i alt og du skal ikke forberede noget, bare møde op i god tid og med træningstøj.

For at blive optaget på MUSIK+ skal du deltage i en optagelsesworkshop
Ved tilmelding skal du uploade en lydfil i mp3 format eller et link til et nummer på soundcloud/dropbox el. lign.
Musikken skal helt eller delvist være skrevet og/eller produceret af dig.
Der er ikke noget krav om lydkvalitet: Det kan være alt fra skitser optaget på telefonen til færdige produktioner.


Optagelsesworkshoppen består af:

1) Fælles introduktion ca. 40 min
2) Individuel samtale/niveauprøve ca 10 min
Der vil være en del ventetid til de individuelle samtaler, så afsæt 3-4 timer til hele forløbet

På den fælles introduktion vil du blive introduceret for kursets indhold og form samt forventninger fra skolens side.

Til den individuelle samtale vil vi tale om din motivation for at søge ind, og du vil blive bedt om at live fremføre et stykke musik (synge og/eller spille ), helst selvkomponeret, max 2 min. Forbered dig på, hvad du vil spille/synge. Hvis du vil akkompagneres, bedes du medbringe akkorder. Husk dit instrument. Vi har trommer, klaver, forstærkere m.m.

Vi afholder optagelsesworkshop, fordi det er vigtigt for dit ophold på MUSIK+, at du får afstemt dine forventninger til, hvad kurset indebærer.

Det er vigtigt for os, for at kunne sammensætte funktionsduelige hold, at afklare, hvor stor din erfaring er med enten at synge, skrive, spille, producere, komponere eller arbejde med musik på computer.

Du behøver selvfølgelig ikke at have kendskab til det hele. Det er godt at kunne flere af tingene, men også ok bare at kunne synge eller spille på et instrument.

Optagelse på Trio kurserne sker på baggrund af en ansøgning.

Hvis du tilmelder dig flere kurser gælder ansøgningsfrist for det første kursus.
Man kan melde sig til et eller flere kurser. Rabat ved deltagelse i mere end et kursus.

Et kursus 2000,- 2 kurser 3800,- alle tre 5600,-*

* Hvis du ikke bor i Københavns Kommune er prisen på kurserne væsentligt højere- kontakt kontoret.

Optagelse sker løbende, du får besked senest 1 måned før kursusstart.
Du kan blive indkaldt til en opklarende samtale.
Skriv evt til Poul Laursen Trio

Optagelse på Ti Ugers Kurset sker på baggrund af en ansøgning. Du finder ansøgningen på optagelsessiden, hvis kurset er slået op.
Ti Ugers Kurset udbydes kun om foråret.
TUK koster 5800,- for 10 ugers undervisning.

Scenekunst 14-5-20
tilmelding til optagelsesworkshop

14 maj 2020 kl. 12:00

Husk løst tøj.