Trio kurset

Optagelse …

3 ugers fokus på arbejde med scenekunst.

3 intensive forløb a 3 uger

Kurserne er åbne for tidligere studerende på Akademiets liner: Scenekunst, DT danseteater og Musik+ samt for kvalificerede og interesserede udefra.

Vi inviterer deltagere med en solid baggrund i arbejdet med dans, teater eller performance til, sammen med et velkvalificeret og dedikeret hold af undervisere, at udforske specifikke områder, tilgange og metoder inden for scenekunsten.

Kurserne er tænkt som platforme og laboratorier for inspiration, undersøgelse og erfaringsdeling for selvstændige scenekunstnere, der søger nye udfordringer og faglig indsigt.

Man kan melde sig til et eller flere kurser. Rabat ved deltagelse i mere end et kursus .
Alle kurser foregår mandag til fredag   kl. 16-22 . Typisk er mandage til torsdage med
undervisere og fredagene er til selvarbejde, refleksion og evaluering.

For at skabe optimale rammer for undervisere og deltagere forventes det, at du kan komme alle kursusdage.

Underviserne  på TRIO kurserne er primært gæsteundervisere med baggrund i dans, teater og performance . Herudover varetages undervisningen af lærere fra Akademiet.

Underviserne på TRIO kurserne varetager træning og undervisning på kurserne, men er i lige så høj grad igangsættere og inspiratorer til arbejdet på de enkelte kursers tematikker.

Vi har lagt vægt på, at gæsteunderviserne repræsenterer en faglig diversitet med forskellige kunstneriske baggrunde, mål og metoder.

Kursusleder på TRIO kurserne er Poul Laursen.

TRIO 19 efteråret 2019  
3x 3 uger , Du kan melde dig på 3,6 eller 9 uger…

TRIO 19 har fokus på bevægelse, fysisk træning og improvisation.
Udgangspunktet for TRIO 19 er en tro på at der findes ikke kun en rigtig træningsform . På TRIO 19 får du en mulighed for at fordybe dig i flere forskellige bud på hvad træning af kroppen kan være.
Alle tre forløb tager udgangspunkt i de enkelte underviseres interessesfelt inden for fysisk træning og kreativt arbejde. Mere detaljeret beskrivelse af indhold og form kommer før kursusstart.

TRIO 1 : uge 38,39 og 40 Undervisere: Poul Laursen, Meleat Fredriksson, Sarah Armstrong , Gert Pedersen

TRIO 2 : uge 41, 43 og 44 (uge 42 ferie) Undervisere: Sophia Mage, My Nilsson, Poul Laursen

TRIO 3 : uge 45, 46 og 47 Undervisere: Esther Wrobel, Thomas Bentin, Dorte Bjerre

Man kan melde sig til et eller flere kurser. Rabat ved deltagelse i mere end et kursus.

Et kursus 2000,- 2 kurser 3800,- alle tre 5600,-* (For udenbys deltagere, se neden for)

Da Københavns Kommune yder et taxametertilskud til kurserne for københavnske borgere er kurserne dyrere for udenbys deltagere.

Poul Laursen, Danser/ koreograf/Hovedlærer TRIO

Underviser på trio 1, 2 og 3

Underviser på DT-Danseteater på AKADEMIET for musik, dans og teater

http://www.infinity-project.dk/infinity-project/FRONTPAGE.html

Lærerne

ANSØGNING

Ansøgning til TRIO 2019 er startet- tilmeld dig her : tilmelding

 

 

PRIS OG OPTAGELSE
Man kan melde sig til et eller flere kurser. Rabat ved deltagelse i mere end et kursus.

Et kursus 2000,- 2 kurser 3800,- alle tre 5600,-* (For udenbys deltagere, se neden for)

Da Københavns Kommune yder et taxametertilskud til kurserne for københavnske borgere er kurserne dyrere for udenbys deltagere.
  

 

ANSØG HER

Ansøgning til Trio 2019 er startet

Har du spørgsmål, kan du kontakte Akademiets daglige leder Jakob Olsen

Mandag - fredag klokken 9.00 - 15.00
2422 9102 / jo@akademiet.org

Optagelse …