Trio kurset

Optagelse …

3 intensive forløb a 3 uger i efteråret 2020

TRIO 2020

Kurserne er åbne for tidligere studerende på Akademiets liner: Scenekunst, DT danseteater og Musik+ samt for kvalificerede og interesserede udefra.

Vi inviterer deltagere med en solid baggrund i arbejdet med dans, teater eller performance til, sammen med et velkvalificeret og dedikeret hold af undervisere, at udforske specifikke områder, tilgange og metoder inden for scenekunsten.

Kurserne er tænkt som platforme og laboratorier for inspiration, undersøgelse og erfaringsdeling for selvstændige scenekunstnere, der søger nye udfordringer og faglig indsigt.

Man kan melde sig til et eller flere kurser. Rabat ved deltagelse i mere end et kursus .
Alle kurser foregår mandag til fredag   kl. 16-22 . Typisk er mandage til torsdage med
undervisere og fredagene er til selvarbejde, refleksion og evaluering.

For at skabe optimale rammer for undervisere og deltagere forventes det, at du kan komme alle kursusdage.

Rammen for TRIO 2020 er tværkunstnerisk undervisning inden for scenekunsten med afsæt i mesterlære-princippet.
Underforstået : en nutidig fortolkning af ideen om mesterlære.
Underviserne er valgt ud fra deres personlige pædagogiske og kunstneriske profiler og deres vidt forskellige tilgange til , hvordan en faglig læringsproces praktiseres i et samspil mellem underviseren og de studerende.
Fokus er mindre på teknik og metode og mere på undervisernes personlige tilgang til stoffet.
Deltagerne på TRIO 2020 inviteres ind i forskellige underviseres pædagogiske og kunstneriske praksis og interesse.
Tværfaglighed og diversitet er et fokus på trio 2020.
Gruppen af undervisere kommer fra dans, skuespil og performance og målet er at skabe en konstruktiv “forvirring” i krydsfeltet mellem de forskellige genre.

Trio 2020 består af tre forløb på hver tre uger, som hver især indbyder til en tværkunstnerisk tilgang.
Det betyder, at man som studerende skal kunne  se potentialet i at skulle navigere både i kendt og ukendt farvand.
Så Trio 2020 er et 3, 6 eller 9 ugers forløb med en sammensætning af undervisere, der inviterer til et besøg i deres individuelle pædagogiske og kunstneriske praksis.

Underviserne på TRIO 2020 er:
læs mere under de enkelte forløb i kolonnen i venstre side.

TRIO 1 (uge 38 – 39 - 40)  14.september – 2.oktober 2020

Poul Laursen
Jan Vesala
Thomas Bentin

TRIO 2 (uge 41 – 43 - 44)  5.oktober  - 23.oktober 2020

Jon Bonnici
Boaz Barkan
Antoinette Helbing

TRIO 3 (uge 45 – 46 – 47)  2.november – 20.november 2020

Dorte Bjerre
Poul Laursen/Gert Pedersen
Ágnes  Grélinger


Deltagere på triokurserne optages løbende på baggrund af en ansøgning og eventuelt en samtale.

Ansøgningsfrist til de enkelte forløb er

Trio 1  4. september 2020

Trio 2  25. september 2020

Trio 3  24. oktober 2020

Ved ansøgninger til flere forløb gælder fristen for det første forløb.

 

Tilmeld dig optagelsesworkshop

Har du spørgsmål, kan du kontakte Akademiets Forstander Susanne Madsen

Mandag - fredag klokken 9.00 - 16.00
23 61 05 35/Susanne@akademiet.org

Poul Laursen: Danser/ koreograf

Kursusleder på TRIO

Kursusleder og underviser på DT-Danseteater

 

Lærerne

TRIO udbydes kun om efteråret


 

 

Optagelse på triokurserne sker løbende på baggrund af en ansøgning og eventuelt en samtale.

Fristerne for de enkelte forløb er :

Trio 1  4. september 2020

Trio 2  25. september 2020

Trio 3  24. oktober 2020


1 kursus koster 2.000,-*
2 kurser koster 3.800,-*
3 kurser koster 5.600,-*

Hvis du ikke er bosiddende i Københavns Kommune får du ikke taxameterstøtte og kurserne vil blive væsentligt dyrere. Kontank kontoret vdr. dette.

Ved ansøgninger til flere forløb gælder fristen for det første forløb.